Đảm bảo các nguồn lực tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử (18/03/2021)

Chiều nay (17/3), Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân”. Các thành viên Ban Tổ chức cuộc thi, Tổ thư ký giúp việc cùng tham dự cuộc họp.

Cuộc thi nhằm phổ biến, tuyên truyền rộng rãi, nâng cao hiểu biết pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) cũng như nhận thức của mọi công dân Việt Nam về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026. Qua đó góp phần tích cực động viên, khuyến khích các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng, tham gia, thể hiện quyền, nghĩa vụ công dân đối với hoạt động bầu cử. Triển khai có hiệu quả các văn bản của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới đa dạng hóa các hình thức trong công tác PBGDPL. 
Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp và đặt đường link để tham dự cuộc thi trên Trang thông tin  điện tử của Hội đồng bầu cử Quốc gia; Trang thông tin điện tử PBGDPL; Trang thông tin điện tử Truyền hình Quốc hội Việt Nam; Báo Điện tử Đại biểu nhân dân, Báo Pháp luật Việt Nam điện tử và một số cơ quan báo chí. Cuộc thi dự kiến tổ chức trong 30 ngày (bắt đầu từ 01/4/2021 đến 30/4/2021).
Tại cuộc họp, thành viên Ban Tổ chức đã cho ý kiến về một số nội dung quan trọng, như: nội dung thi, hình thức thi, thời gian tổ chức lễ phát động cuộc thi, thời gian cao điểm của cuộc thi, công tác xây dựng phần mềm, quản trị ứng dụng tổ chức Cuộc thi trực tuyến, các vấn đề liên quan đến kỹ thuật công nghệ thông tin, công tác thông tin, truyền thông về cuộc thi… 
Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi đề nghị cần nghiên cứu kỹ lưỡng về thời gian, chương trình, nội dung, kịch bản, quy mô lễ phát động cuộc thi để tạo sức lan tỏa ý nghĩa của cuộc thi; đặc biệt cần lưu ý tới sự tham gia của các đoàn ĐBQH để tạo được tính kết nối với các địa phương. Ngoài ra, Thứ trưởng cũng đưa ra một số gợi ý điều chỉnh về thời gian tổ chức cuộc thi, đối tượng dự thi, cơ cấu giải thưởng đồng thời yêu cầu cần phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng PBGDPL Trung ương, các cơ quan báo chí, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị để nâng cao hiệu quả về cuộc thi...