Đã có hơn 8000 lượt tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử (01/04/2021)

Chiều qua (31/3/2021), Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến toàn quốc "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân" (Cuộc thi) được tổ chức tại Hà Nội. Cuộc thi chính thức bắt đầu từ 00h ngày 01/4/2021. Tính đến 16h00 ngày 01/4/2021, Ban Tổ chức đã ghi nhận hơn 8000 lượt thí sinh tham gia dự thi. Đây là tín hiệu đáng mừng đánh giá ý thức chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật về bầu cử của nhân dân trên phạm vi cả nước.

Mục đích của Cuộc thi nhằm phổ biến, tuyên truyền rộng rãi các quy định của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và Nhân dân trên phạm vi cả nước và công dân Việt Nam ở nước ngoài; qua đó nâng cao hiểu biết, nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2026, góp phần tạo nên thành công của Cuộc bầu cử.Cuộc thi tiếp tục diễn ra từ nay đến hết ngày 30/4/2021.
Để tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” bạn đọc có thể truy cập tại địa chỉ website: https://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn hoặc truy cập Chuyên mục Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” trên Cổng Thông tin điện tử Quốc hội; Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp; Trang thông tin điện tử của Hội đồng bầu cử Quốc gia; Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật; Trang thông tin điện tử Truyền hình Quốc hội Việt Nam; Báo Điện tử Đại biểu nhân dân và Báo Pháp luật Việt Nam điện tử.
 N.D - Trung tâm Thông tin