Học viện Tư pháp hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân" (20/03/2021)

Ngày 16/3/2021, Học viện Tư pháp ban hành Công văn số 225/HVTP-HCTHĐN gửi các đơn vị thuộc Học viện tham gia hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân". Theo đó, Học viện Tư pháp đề nghị các đơn vị trực thuộc khuyến khích, tạo điều kiện để toàn thể viên chức, công chức, người lao động, đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi.

Học viện Tư pháp giao Phòng đào tạo và Công tác học viên, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ, Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh: Thông tin tới toàn thể học viên đang theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi; Phòng Hành chính, tổng hợp và Đối ngoại thực hiện rà soát, xác minh thông tin thí sinh theo đề nghị của Ban Tổ chức (nếu có). Đồng thời, Học viện Tư pháp đã chỉ đạo các đơn vị liên quan thuộc Học viện tiến hành phối hợp đặt đường link trên Cổng Thông tin điện tử của Học viện Tư pháp và đảm bảo các yếu tố kỹ thuật (trang thiết bị, đường truyền…) phục vụ Cuộc thi tại Học viện; phân công Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử của Học viện Tư pháp, Phòng Quản lý khoa học và Trị sự Tạp chí Nghề luật chủ động cập nhật tin, bài truyền thông về Cuộc thi./.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật