Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổng kết, trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” (13/05/2021)

Để tổng kết, đánh giá việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” (sau đây gọi là Cuộc thi), tôn vinh, khen thưởng các cá nhân đạt giải và các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong tham gia, tổ chức triển khai Cuộc thi, ngày 12/5/2021, Ban Tổ chức Cuộc thi đã ban hành Kế hoạch số 1447/KH-BTC về việc tổ chức tổng kết Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”.

Theo Kế hoạch, Cuộc thi được tổ chức tổng kết bằng hình thức văn bản kết hợp với việc tăng cường truyền thông về kết quả Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội để tạo sự lan tỏa ý nghĩa của Cuộc thi, góp phần động viên, khuyến khích người dân tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, từ đó tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 sắp tới. Cùng với việc phối hợp với các cơ quan báo chí đưa tin về kết quả Cuộc thi bằng hình thức phù hợp, điểm nhấn của hoạt động truyền thông là Ban Tổ chức sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, phát sóng rộng rãi phim phóng sự truyền hình tổng kết Cuộc thi.

Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng đã xác định các nhiệm vụ cụ thể để triển khai tổng kết cũng như phân công nhiệm vụ cho các đơn vị có liên quan, trong đó có việc giao trách nhiệm cho Sở Tư pháp và Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì tham mưu tổ chức trao thưởng Cuộc thi và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho các cá nhân đạt giải tại Cuộc thi và các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hưởng ứng, phối hợp tổ chức Cuộc thi.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
File đính kèm