Tỉnh Lào Cai phối hợp tổ chức trao giải thưởng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử (15/06/2021)

Kết thúc Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân do Bộ Tư pháp phát động, Sở Tư pháp Lào Cai là 1 trong 6 tập thể được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức hưởng ứng Cuộc thi tại địa phương (theo Quyết định số 834/QĐ-BTP ngày 18/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) và tỉnh Lào Cai có 03 thí sinh đạt giải: 01 giải nhì, 01 giải ba, 01 giải khuyến khích (theo Quyết định số 835/QĐ-BTC ngày 18/5/2021 của Ban Tổ chức Cuộc thi).

Triển khai Văn bản số 1529/BTP-PBGDPL ngày 19/5/2021 của Bộ Tư pháp về việc phối hợp tổ chức tổng kết Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”; Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Ủy ban bầu cử tỉnh Lào Cai tổ chức tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho Sở Tư pháp Lào Cai và trao giải thưởng cho các thí sinh đạt giải tại Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tỉnh Lào Cai vào chiều ngày 14/6/2020.
Triển khai Văn bản số 1529/BTP-PBGDPL ngày 19/5/2021 của Bộ Tư pháp về việc phối hợp tổ chức tổng kết Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”; Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Ủy ban bầu cử tỉnh Lào Cai tổ chức tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho Sở Tư pháp Lào Cai và trao giải thưởng cho các thí sinh đạt giải tại Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tỉnh Lào Cai vào chiều ngày 14/6/2020.