Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bẩu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân" ngày càng nhận được sự quan tâm và hưởng ứng sôi nổi của các tầng lớp Nhân dân trên cả nước.
Căn cứ nguồn kinh phí thu hút từ xã hội hóa và nhằm động viên, khuyến khích các cá nhân tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi, Ban Tổ chức đã quyết định điều chỉnh mức giải thưởng của Cuộc thi. Ngày 08/4, Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thông báo số 1027/TB-BTC điều chỉnh mức giải thưởng của Cuộc thi.
Tính đến 8h30 ngày 07/4/2021, Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bẩu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân" đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng ngày càng sôi nổi của các tầng lớp Nhân dân trên cả nước, vượt mốc 100.000 lượt tham dự với 104.888 lượt dự thi và 84.849 người dự thi. Chi tiết bảng tổng sắp như sau:
Sáng nay (06/4), Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Bộ Tư pháp Lê Vệ Quốc đã chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”.
Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” (sau đây gọi là Cuộc thi) do Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức diễn ra từ ngày 01/4/2021 đến ngày 30/4/2021. Tính đến 8h00 ngày 05/4/2021, Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng ngày càng sôi nổi của các tầng lớp Nhân dân trên cả nước với 51869 người dự thi và 62253 lượt dự thi.
Ngay trong ngày 1/4/2021 (ngày đầu tiên) diễn ra Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” đã thu hút sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp Nhân dân với hơn 15.000 lượt dự thi trên cả nước.
Chiều qua (31/3/2021), Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến toàn quốc "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân" (Cuộc thi) được tổ chức tại Hà Nội. Cuộc thi chính thức bắt đầu từ 00h ngày 01/4/2021. Tính đến 16h00 ngày 01/4/2021, Ban Tổ chức đã ghi nhận hơn 8000 lượt thí sinh tham gia dự thi. Đây là tín hiệu đáng mừng đánh giá ý thức chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật về bầu cử của nhân dân trên phạm vi cả nước.
Chiều nay (31/3), Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp.
Chiều ngày 30/3/2021, Ban tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân" đã có buổi họp báo cáo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh về công tác chuẩn bị cho Lễ phát động Cuộc thi sẽ diễn ra vào chiều mai (31/3).
Với mục đích tuyên truyền, phổ biến và khuyến khích đông đảo cán bộ, Nhân dân tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”, ngày 23/3/2021, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Trung ương ban hành Công văn số 820/HĐPH gửi các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, Lãnh đạo một số cơ quan (Bộ Ngoại giao, Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Kiểm toán Nhà nước, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.