Ngày 16/3/2021, Học viện Tư pháp ban hành Công văn số 225/HVTP-HCTHĐN gửi các đơn vị thuộc Học viện tham gia hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân". Theo đó, Học viện Tư pháp đề nghị các đơn vị trực thuộc khuyến khích, tạo điều kiện để toàn thể viên chức, công chức, người lao động, đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi.
Thực hiện văn bản số 833/TCTHADS-VP ngày 17/3/2021 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”. Cục THADS thành phố ban hành văn bản triển khai tới toàn thể công chức, người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự toàn thành phố hưởng ứng, khuyến khích 100% công chức tham gia cuộc thi.
Chiều nay (17/3), Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân”. Các thành viên Ban Tổ chức cuộc thi, Tổ thư ký giúp việc cùng tham dự cuộc họp.