Kế hoạch tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” (30/03/2021)


Xem chi tiết tại tệp đính kèm./.
 
 
 
File đính kèm